Menu Close

DIJETOLOGIJA

U specijalističkoj ordinaciji MEDICA STEPANOVIĆ pruža usloge iz oblasti dijetologije.

Dijetoterapija je sastavni deo lečenja akutnih i hroničnih nezaraznih bolesti.

Na osnovu dobijenih vrednosti telesne visine i mase, određuju se BMI (body mass index) i ITM (idealna telesna masa), kao i porcenat masti u telu. Ukoliko pacijent ima prekomernu telesnu težinu ili je gojazan, procenjuje se stepen ovog poremećaja, kao i tip gojaznosti.

Na osnovu činjenica dobijenih u anamnezi, pregledu i laboratoriji, kao i na osnovu navika pacijenta, njegovog životnog stila i mogućnosti, određuju se njegove dnevne energetske potrebe i propisuje mu se individulni plan ishrane.