Menu Close

KARDIOLOGIJA

Kardiologija je jedinstvena medicinska usluga koja obuhvata dijagnostičke metode i (preventivne) terapijske mere u trenutku kada je moguće redukovati nepovratne promene u kardiovaskularnom sistemu. Ovim pristupom otkrivaju se poremećaji srca i krvnih žila u ranijim fazama. Naše stručno osoblje pristupa preventivnim merama osiguravajući zdraviji i sretniji život našim pacijentima.