Menu Close

NEUROLOGIJA

U Specijalističkoj ordinaciji MEDICA STEPANOVIĆ pruža usloge iz oblasti neurologije.

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Neurolog pregleda pacijenta čiji simptomi sugerišu na različita neurološka oboljenja, kao što su na primer glavobolje, šlogdemencija (alchajmerova bolest), epilepsija, Parkinsonova bolest, neuropatija, mijastenija gravis, multipla skleroza, te brojne druge neurološke poremećaje od kojih pacijenti boluju.