Menu Close

RADIOLOGIJA

U Specijalističkoj ordinaciji MEDICA STEPANOVIĆ za dijagnostičku radiologiju obavljaju se različite dijanostičke procedure u zavisnosti od postavljene indikacije.

Radiologija je deo medicine, koja kao dijagnostička metoda koristi neinvazivno snimanje unutrašnjosti organizma u cilju postavljanja dijagnoze. MEDICA STEPANOVIĆ raspolaže modernim aparatima koji prilikom snimanja koriste veoma niske doze zračenja, koja su praktično neškodljiva za ljudsko telo bez gubitka kvaliteta i preciznosti nalaza.