RASPORED RADA LEKARA

KARDIOLOGIJA


Dr Vladan Ninković, doktor medicinskih nauka, spec.interne medicine, subspec. kardiolog – sreda od 14:30/ subota od 08:00
Dr Miodrag Stamenković, spec. interne medicine, subspec. kardiolog – petkom od 14:30

Zakažite pregled

GINEKOLOGIJA

Dr Dragica Pejčić, spec. ginekologije i akušerstva – od ponedeljka do petka – od 14:30/ subota od 08:00
Dr Ivan Milutinović, spec. ginekologije i akušerstva – subota od 08:00

Zakažite pregled

ENDOKRINOLOGIJA

Dr Vladan Miodragović, spec. interne medicine, subspec. endokrinolog – od ponedeljka do petka od 14:30, subota od 08:00

Zakažite pregled

UROLOGIJA

Dr Ljubivoje Pantić, spec. urologije – ponedeljak – subota od 08:00

Zakažite pregled

DEČIJA HIRURGIJA

Dr Zoran Stevanović, spec. dečije hirurgije – četvrtkom od 14:30

Zakažite pregled

GASTROENTEROLOGIJA

Dr Svetomir Saša Nikolić, gastroenterohepatolog – utorkom od 14:30

Zakažite pregled

ISHRANA

Prim Dr Danijela Karamarković, spec. interne medicine, subspec. ishrane – četvrtkom od 14:30

Zakažite pregled

PO DOGOVORU

Dr Aleksandra Milenković, spec. neurologije
Dr Saša Petaković, spec.interne medicine, subspec. gastroenterohepatolog
Dr Zoran Gajić, spec. onkologije
Dr Obrad Janošev, spec. radiologije
Milica Dimitrova – dipl. psiholog

Zakažite pregled