Menu Close

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvuk je dijagnostička metoda koja se bazira na principu refleksije zvučnih talasa koji su izvan opsega čujnosti ljudskog uha. To je potpuno bezbedna, neinvazivna metoda, pregled koji može da se ponavlja (nema jonizujućeg zračenja i štetnog dejstva na ljudski organizam) ukoliko je potrebno. Može biti dovoljan za postavljanje prave dijagnoze, a nezamenljiv je kada je potrebno usmeriti pacijenta ka daljim pretragama. Brojni su razlozi za široku primenu u dijagnostici raznih patoloških promena u oganizmu. Procedura se sastoji iz toga da se odgovarajuća sonda (konveksna ili linearna) prislanja na kožu pacijenta iznad organa koji treba da se pregleda, u međuprostor stavlja se gel i putem ultrazvučnog aparata dobija se vizuelni prikaz organa na ekranu.