Menu Close

U Specijalističkoj ordinaciji MEDICA STEPANOVIĆ u luksuznom ambijentu možete uraditi Ultrazvuk srca sa kolor doplerom.  To je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u stanje srca i krvnih sudova srca. Njegova primena je neophodna u proceni zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću, kao što su: povišeni krvni pritisak, nepravilan iil ubrzan rad srca, brzo zamaranje, gubitak svesti, kod dijabetičara, bolesnika na hemo ili radio terapiji.

Može se uraditi i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. (pušenje, fizički nisu aktivni, povišene masnoće u krvi, gojaznost itd)